Proizvodi za automobile / venove / 4x4

Istražite zimu

Pravna zaštita podataka

Pravno obaveštenje i bezbednost ličnih podataka


Upotreba internet stranica, odgovornost za proizvode

Informacije na tim internet stranicama nisu obvezujuće i isključivo služe za potrebe informisanja. Te informacije ne predstavljaju ponudu, čija forma je određena odgovarajućim pravnim propisima. Detaljnije informacije i ugovorne uslove je moguće dobiti od odgovarajućeg ovlašćenog prodavca. Nije moguće sklapati ugovore za robu samo na osnovu informacija sadržanih na ovim internet stranicama.

Informacije na tim internet stranama te proizvode i radnje opisane na tim internet stranicama, može          Continental AG u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja izmeniti  ili  korigovati. Osim ako nije strogo drugačije navedeno, internet stranice Continental AG ne sadrže nikakvu garanciju ili važnu informaciju, koja bi mogla proizvesti odgovornost Continental AG bilo koje vrste, bilo direktno ili indirektno, a koje su u vezi sa sadašnjom ispravnošću, tačnošću, potpunošću i kvalitetom sadržanih informacija.

Continental AG ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi svojih internet stranica. Odgovornost za bilo kakvu indirektnu ili direktnu gubitak/štetu, zahteve za nadoknadu i/ili posledične štete bilo koje vrste, bez obzira na pravnu osnovu, koju ste pretrpeli kao korisnik navedenih internet stranica ili upotrebu internet stranica, uključujući i moguća oštećnja vašeg računara sa virusima, je isključena.

Postojanje i ispunjavanje obaveza i odgovornosti Continental AG za Continentalove proizvode i usluge se odlučuje isključivo na osnovu ugovornih sporazuma, sklopljenih u vezi s njima i u povezanosti sa trenutnom varijantom standardnih odluka i uslova, koji važe u svakom pojedinačnom primeru.

Sakupljanje i obrada podataka

Continental AG čuva isključivo lične podatke koji se odnose na korisnike njenih internet stranica ako je bila data prethodna saglasnost za to od strane korisnika. Jedini podaci koji se čuvaju odnose se na datum i vreme posete, posećene internet stranice, ime ponuđača internet usluga te internet stranicu iz koje je korisnik došao do internet stranica Continental AG. Continental AG upotrebljava te informacije za merenje internet aktivnosti, za pripremu statističkih podataka i za poboljšanje usluga i podataka na svojim internet stranicama. Lični podaci korisnika se upotrebljavaju samo na osnovu saglasnosti korisnika za konkretnu namenu, u skladu sa važećim propisima o sigurnosti ličnih podataka. Continental AG ima usvojena globalna, jedinstvena i unutrašnja pravila za sigurnost ličnih podataka (obavezujuća poslovna pravila), koja se temelje na zakonskim odlukama, koje uređuju sigurnost ličnih podataka. 

 

Kolačići (Cookies)

Kada posetite našu internet stranu, mogu se na vašem kompjuteru sačuvati informacije u obliku Cookies. Oni se upotrebljavaju isključivo za optimalan rad i izgled internet stranice. Kao korisnik imate izbor da sami odlučite da li prihvatate te Cookies u nastavku pretraživanja ili ne. U slučaju da ne  prihvatate Cookies, možda više funkcija neće biti dostupno.


Pravo o obaveštenosti

Na  osnovu vašeg zahteva kao korisnik imate pravo uvida u besplatne informacije o ličnim podacima, koje se odnose na vas i koji su bili memorisani. Kao korisnik takođe imate pravo da se ti podaci poprave, blokiraju ili izbrišu. Ako imate kao korisnik o tome bilo kakva pitanja, obratite se našoj kancelariji za sigurnost podataka na e-mail: dataprotection@conti.de. Ako pristupate našim internet stranicama ili datoteci unutar naših internet stranica i od vas je traženo da unesete podatke o sebi, znajte, da se ti podaci posreduju preko interneta u neosiguranom obliku i tako su lako dostupni neovlašćenim trećim licima i od njih skloni manipulaciji.


Veze sa drugim internet stranama

Veze sa internet stranama kojima upravljaju treća lica su na raspolaganju kao dodatna usluga za vas. Takve internet strane su potpuno neovisne i izvan nadzora Continental AG. Continental AG ne odgovara za sadržaj bilo koje od tih internet stranica do kojih možete pristupiti preko Continental AG internet stranica i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, usklađenost sa pravilima o osiguranju ličnih podataka ili upotrebu tih internet stranica.


Raspoloživost proizvoda po svetu

Ta internet stranica može sadržavati informacije o Continentalovim proizvodima koje još nisu na prodaju u vašoj državi. Prisutnost tih informacija na toj internet stranici ne znači da Continental AG namerava izjaviti da će proizvod biti na raspolaganju po celom svetu. Molimo vas, da za više informacija o sledećim planovima za proizvode, koji još nisu na raspolaganju za vas, pitate vašeg prodavca ili predstavnika Continentala.


Trgovačke marke i autorska prava

Trgovačke marke i logotipi, koji se nalaze na ovim internet stranicam su vlasništvo Continental AG ili njegovih zavisnih kompanija. Nijedna informacija na tim internet stranicama se ne može objasniti kao dodela licence ili dozvole za korišćenje trgovačke marke.                                                                                    

Za to je potrebna pismena saglasnost Continental AG. Neovlašćena upotreba tog znaka je strogo zabranjena. Continental AG će potraživati svoja prava od intelektualne svojine po celom svetu u skladu sa važećim zakonodavstvom koje važi u svakom pojedinačnom primeru.

Copyright © 2010 Continental AG. Sva prava zadržana. Sve reči, slike, grafike, animacije, video snimci, muzika, zvukovi i ostali materijali na tim internet stranicama su predmet autorske zaštite i drugih prava intelektualne svojine Continental AG i njenih ovisnih kompanija. Ti materijali se ne smeju kopirati za poslovnu upotrebu ili distribuciju, niti ih se sme menjati ili preneti na druge internet stranice.

 

Google Analytics

Ovu internet stranicu upotrebljava Google Analytics, alat za internet analizu od strane Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava Cookies, datoteke reči, koje su sačuvane na vašem kompjuteru i koji omogućavaju analizu upotrebe te internet stranice. Informacije koje Cookies realizuje pri korišćenju tih internet stranica se obično posreduju i čuvaju na Google serveru u SAD.   

Ipak, ako je aktivirana anonimnost IP adrese na toj internet stranici, vaša IP adresa će prvo biti odvojena od Googla unutar država članica Evropske unije ili u drugim državama koje su potpisnice Sporazuma o Evropskom privrednom prostoru. U iznimnim primerima će cela IP adresa biti poslata i sačuvana na Googlov server u SAD. Ta internet stranica upotrebljava aktivnu IP anonimnost.  Na zahtev vlasnika te internet stranice će Google te podatke upotrebiti za ocenu vaše aktivnosti na internet stranici, da pripremi izveštaj o radu na internet stranici i obezbedi vlasniku internet stranice dodatne usluge, povezane sa upotrebom  internet stranice i interneta.                                                                       


IP adresa, dobivena od stane našeg pretraživača pomoću Google Analytics neće biti kombinovana sa drugim podacima iz Googla. Memorisanje kolačića možete sprečiti sa određenim podešavanjima vašeg pretraživača. Želimo da nagalasimo, da ako to uradite, možda nećete moći u celosti iskoristiti sve funkcije interent stranice. Googlu možete blokirati sabiranje i obradu podataka koje uradi kolačić i u vezi je sa korišćenjem internet stranice (uključujući i vašu  IP adresu) takođe  sa prelaskom i podešavanjem plug-in-a, koji se nalazi na sledećoj adresi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Upotreba plug-in u društvenim mrežama.

Naša internet stranica upotrebljava plug-in-e različitih društvenih mreža. Društveni plug-in je tipka koja se upotrebljava za izmenu i komunikaciju objava na našim internet stranicama sa drugim korisnicima društvenih mreža.
Na našim internet stranicama se upotrebljavaju sledeće plug-in za društvene  mreže:

Facebook
Sa tim plug-in-om upravlja Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Operater nemačke internet stranice facebook.de je Facebook Irska Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irska. Ti plug-in-i su označeni sa Facebook logotipom. Politiku privatnosti Facebook-a možete naći  ovde.

YouTube
Tim plug-in upravlja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Taj plug-in je označen sa logotipom YouTube. YouTube-ov pravilnik o privatnosti možete naći ovde.


Mreže određuju tip i vrstu plug-in-a pretraživaču. Oni su samostalno uključeni u internet stanicu.

Ako posetite jednu od naših internet stranica sa plug-in-om,  Internet Explorer će sam uspostaviti vezu sa pretraživačem na odgovarajućoj mreži, bez obzira na to da li koristite plug-in. Podaci za dostup do internet stranice se zajedno koriste preko te veze.

Zbog privatnosti su odgovarajuće tipke prvo deaktivirane i na njima postoji obaveštenje. Sa klikom na obaveštenje dajete svoju saglasnost za komunikaciju u društvenoj mreži i aktiviranje tipke. Samo tada se uspostavlja veza sa mrežom.

Ako ste prijavljeni na društvenu mrežu u trenutku vaše posete našoj internet stranici, posredovani podaci će biti povezani sa vašim korisničkim računarom. To takođe važi ako ste u vezi sa plug-in-om. Ako želite sprečiti mreži mogućnost povezivanje informacija sa vašim korisničkim računom, odjavite se iz mreže pre nego što kliknete na obaveštenje.

Ako i niste član društvene mreže vaši podaci se mogu naći i sačuvati na stranici društvene mreže kada  kliknete na obaveštenje.

Povezane teme

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi vam pružio bolji pregled Saznajte više ovde