Proizvodi za automobile / venove / 4x4

stage_image

Media servisi

Continental predstavlja dva nova koncepta tehnologije pneumatika za veću sigurnost i udobnost

12/09/2017
  • ContiSense: koristi senzore pneumatika za merenje dubine i temperature gazećeg sloja i upozorava vozače na oštećenja pneumatika – prenos podataka preko električno provodljive gume
  • ContiAdapt: podešava pritisak pneumatika i širinu oboda kako bi prilagodio kontaktnu površinu uslovima na putu
  • Koncepti novih tehnologija koji će se prikazati na IAA 2017 u vezi sa ažuriranim studijama guma
Start

 

Hanover, septembar 2017. Continental uvodi dva nova koncepta tehnologije pneumatika koji će u budućnosti omogućiti još veću sigurnost i udobnost na putevima. Dva sistema omogućavaju kontinuirano praćenje stanja pneumatika, kao i adaptaciju karakteristika guma u ​​skladu sa situacijom i uslovima koji preovlađuju na putevima. Tehnologije, nazvane ContiSense i ContiAdapt, imaće svoj javni debi na Sajmu automobila u Frankfurtu (IAA) u 2017. godini, u pratnji studije pneumatika.

ContiSense se zasniva na razvoju električno provodljivih gumenih spojeva koji omogućavaju da se električni signali šalju sa senzora u gumama na prijemnik u automobilu. Gumeni senzori kontinuirano prate i dubinu i temperaturu gazećeg sloja. Ako su izmerene vrednosti iznad ili ispod predefinisanih granica, sistem odmah upozorava vozača. Ako nešto prođe kroz gazeći sloj, kolo u gumi je zatvoreno, a takođe i aktivira upozorenje za vozača – brže od dosadašnjih sistema koji upozoravaju vozača samo kada pritisak u gumi već pada. U budućnosti, ContiSense sistem će imati dodatne senzore koji se takođe mogu koristiti pojedinačno. Tako informacije o površini puta, kao što je njegova temperatura ili prisustvo snega, guma može „osetiti“ i preneti vozaču. Podaci se mogu preneti na elektroniku vozila ili putem Bluetootha na pametni telefon.

 

ContiAdapt kombinuje mikrokompresore ugrađene u točak kako bi podesili pritisak u pneumatiku sa promenljivom širinom. Na taj način sistem može modifikovati veličinu kontaktne površine koja je pod različitim uslovima na putu odlučujući faktor kako za sigurnost tako i za udobnost. Četiri različite kombinacije omogućavaju savršeno prilagođavanje vlažnim, nejednakim, klizavim i normalnim uslovima. Na primer, manja tačka kontakta kombinovana sa visokim pritiskom u pneumatiku omogućava nizak otpor kotrljanja i energetski efikasnu vožnju na glatkim, suvim putevima. Nasuprot tome, kombinacija veće tačke kontakta sa nižim pritiskom u pneumatiku pruža idealan prijem na klizavim putevima. Sistem takođe omogućava veoma nizak pritisak u pneumaticima ispod 1 bara kako bi se olakšao izlazak vozila sa parkinga u dubokom snegu, ili prešlo na opasan deo „crnog leda“.

ContiSense i ContiAdapt pridružili su se konceptima pneumatika koji omogućavaju potpunu primenu prednosti oba sistema. Dizajn gume ima tri različite zone gazećeg sloja za vožnju na vlažnim, klizavim ili suvim površinama. Zavisno od pritiska pneumatika i širine oboda, aktiviraju se različite zone gazećeg sloja, a konceptna guma usvaja potreban „otisak“ u svakom slučaju. Na taj način karakteristike pneumatika prilagođavaju se preovlađujućim uslovima puteva ili željama vozača.

 

Continental considers both these tire technology concepts promising solutions for the mobility of the future as tires are adapted to meet the needs of automated driving and electrification. Low rolling resistance, for example, makes it possible for electric cars to cover greater distances on a single charge. At the same time, the tires can be adapted to suit the driver’s personal preferences or in response to sudden changes in the weather. These concepts are the logical next step in the future-oriented development of the REDI sensor, brought to market by Continental in 2014, which was instrumental in establishing smart communication between vehicle and tire. The new tire technology concepts follow on from the two established mobility technologies ContiSeal, for the automatic sealing of punctures, and ContiSilent, for a tangible reduction in tire/road noise. Able to draw on more than a century of experience in tire technology and with in-house expertise in the fields of vehicle electronics and automotive IT, Continental is systematically aligning its products with the future requirements of autonomous driving and electric mobility.

Kontakt
Alexander Bahlmann
Kai Rühling

Senior PR Consultant & Content Management Passenger & Light Truck Tires EMEA
Continental AG l Divison Tires

Büttnerstraße 25

30165 Hannover, Germany

+49 (0) 511 938 2370

+49 (0) 511 938 2455