Proizvodi za automobile / venove / 4x4

Continental i Fraunhofer su udružili snage da dovedu gumu iz maslačka na puteve

14/10/2013
  • Vodeće kompanije investiraju u proizvodnju ekoloških materijala
  • Veliki potencijal modernih useva maslačka uz fabrike u Evropi
  • Pilot objekat za industrijsku proizvodnju gume od maslačka lansiran u Minsteru
  • Pilot faza za odluku da li će fabrike da se podižu na prethodno neobradivom zemljištu 

Vodeći proizvođač pneumatika Continental i Fraunhofer Institut za molekularnu biologiju i primenjenu ekologiju   (IME) u Ahenu su na ivici proboja u zajedničkom razvojnom projektu vezanom za industrijsku gumu za proizvodnju pneumatika dobijenu sa plantaža maslačka. Poslednjih godina, uz pomoć najmodernijih razvojnih metoda i optmizovanih sistema uzgoja postalo je moguće da se u laboratorijama proizvodi visoko-kvalitetna prirodna guma iz korena maslačka. Nedavno je počeo rad na konstruisanju pilot objekta za proizvodnju prirodne gume na tone u ogranku IME-a u Minsteru.

Nikolai Setzer

Nikolai Setzer, član izvršnog odbora direktora kompanije Continental AG.

"Mi investiramo u projekat razvoja materijala i proizvodnju koja obećava zato što smo ubeđeni da će da nam omogući dalje unapređenje naše proizvodnje pneumatika na dugačak rok," kaže Nikolai Setzer, koji je odgovoran za Diviziju pneumatici u okviru upravnog odbora Continentala. "To je zbog toga što proizvodnja gume iz korena maslačka manje zavisi od vremenskih prilika nego proizvodnja gume iz kaučuka. Pored toga, novi sistem nije zahtevan u smislu poljoprivrednih uslova što otvara potpuno novi potencijal – posebno u oblastima zemlje koja se trenutno ne obrađuje. Uzgojem useva znatno bliže proizvodnim lokacijama, bićemo u prilici da značajno smanjimo teret koji se stavlja na okolinu i naše izdatke za logistiku. Ovaj razvojni projekat impresivno pokazuje da nismo ni blizu kraja u smislu  naših mogućnosti za razvoj materijala." Prvi testovi pneumatika koji sadrže gumene smese dobijene od maslačka su već zakazani za probu na javnim putevima u predstojećim godinama.

"Poslednjih godina smo uspeli da izgradimo dobar deo stručnosti u oblasti uzgoja maslačka. Zahvaljujući tehnologiji DNA markera, znamo koji je gen odgovoran za koju molekularnu osobinu. To nam omogućava da efikasnije uzgajamo naročito one biljke sa visokim prinosom," objašnjava menadžer projekta Profesor Dirk Prüfer, koji se osvrće na odrađeni deo posla  u ogranku IME-a u Minsteru. Ovome je prethodilo nekoliko godina istraživačkih aktivnosti, u čijem delu su naučnici mogli da dokažu da guma proizvedena sa plantaža maslačka koje su sami uzgajali ne samo da pruža isti kvalitet kao i ona dobijena od kaučuka, već da je ova nova varijanta još robusnija i pruža veći prinos.

Dr. Boris Mergell

Dr. Boris Mergell

"Projektom maslačak, napravili smo veliki korak napred na putu našeg višegodišnjeg cilja za proizvodnju pneumatika za automobile, kamione, bicikle, kao i specijalne pneumatike, u potpunosti bez fosilnih materijala" objašnjava Dr. Boris Mergell, koji vodi računa o kooperaciji projekta kao vođa razvojnih procesa u pneumaticima u  Continental-u. "Ako možemo uspešno da proizvodimo velike količine gume od maslačka koje imaju najmanje jednake performanse kao konvencionalna guma požnjevena sa kaučukovih stabala, onda ćemo biti u mogućnosti da se stavimo u poziciju u kojoj smo znatno manje zavisni  od godišnjih prinosa u suptropskim regijama" dodaje Mergell. Međutim, odluka o tome gde će u Evropi da se postavi masovni uzgoj specijalno odgajanog maslačka još nije doneta.