Proizvodi za automobile / venove / 4x4

stage_image1_lg

EU etiketa za pneumatike

Saopštenje na EU etiketi za pneumatike

Pregled

  • Continental je podržao uvođenju EU etikete za pneumatike i unapređenje informacije kupcima  o pneumaticima na mestu prodaje.

  • Od novembra 2012, svi kupci će da budu informisani o efikasnosti potrošnje, osobinama bezbednosti i nivoima buke novih pneumatika putem etikete.

  • Među kategorijama, potrošnja goriva će se smanjiti ili porasti za 0.42 do 0.56 mpg, dok će zaustavno rastojanje potrebno na mokrom putu pri brzini od 50 mph da poraste ili da se se smanji za do 6 m.

  • Testovi pneumatika sprovedeni od strane auto magazina će nastaviti da budu važan izvor informacija za krajnje kupce obzirom da testiraju ostalih i do  11 osobina proizvoda vezanih za bezbednost pored ova tri prikazana  na etiketi.

  • Tokom zime, ostale preformanse pneumatika koje nisu uključene na etiketi postaju važne. Vozači trebaju da konsultuju objavljene alternativne izvore, kao što su testovi pneumatika, saveti prodavaca, materijali proizvođača, i sl., prilikom kupovine zimskih pneumatika.

  • Za više informacija molimo vas da kontaktirate vašeg specijalistu za pneumatike ili da posetite www.tyre-label.com.