Proizvodi za transport

Continental Winter Tires

Sa samopouzdanjem se suočite sa zimom.

Drive Solutions CVT!

Naš program kvalifikacije Drive Solutions CVT!

Workshop_DriveSolutionsCVT_teaser

Naš međunarodni program kvalifikacije Drive Solutions CVT! jeste prvi program ove vrste. Dvanaest meseci obuke da postanete ambasador digitalnih rešenja.

Pročitajte više

Pokretači inovacije

Team_DriveSolutionsCVT_Oct2016_Web

Upoznajte našu „veličanstvenu osmorku“: osam kolega iz šest različitih zemalja sa različitim profesionalnim istorijama.

Pročitajte više