Proizvodi za transport

Ekonomična potrošnja goriva u spoju s moćnim performansama.

Continental LifeCycle™: Drugi život pneumatika za čistiji svet

Continental uvek teži da bude na čelu ekoloških inovacija, usvajanjem ekoloških promena u svakoj fazi od početnog razvoja sve do proizvodnje. Continental-ova poslovna jedinica za pneumatike za uslužna vozila nudi pneumatike sa obnovljenim gazećim slojem nazvane Continental LifeCycle™.

Image

Pneumatik kome je nanet novi gazeći sloj, nazvan LifeCycle, napravljen je od odabranih karkasa koji su prošli Continental-ovu iscrpnu kontrolu kvaliteta. Nakon ovih provera, gazeći sloj se odstranjuje sa karkasa i kompletno zamenjuje pri čemu se koristi smesa gume indentična materijalu na novim pneumaticima. Koristeći ovaj metod, oko 65% pneumatika može da bude ponovo iskorišćeno, a samo 35% mora da se zameni novima. Sve druge faze u ContiLifeCycle proizvodnom procesu su identične proizvodnji novih pneumatika u Continenal-u. Vrhunski testovi i kontrola kvaliteta u kombinaciji sa efikasnom i ekološkom prozivodnjom pneumatika garantuju Nemački kvalitet proizvoda po manjoj ceni.

Ponovnim korišćenjem odabranih pneumatika, količina energije i sirovina korišćena u proizvodnom procesu pneumatika se smanjuje – što takođe smanjuje cenu proizvoda. Uz pomoć klijenata ova inicijativa recikliranja u velikim razmerama, pomoći će da se smanji broj odbačenih pneumatika kojima je potrebno odlaganje na deponije, kao i da se smanji emisija ugljen dioksida koja menja klimatske uslove - Continental LifeCycle čuva prirodu i nudi uštedu u troškovima.