Proizvodi za transport

Ekonomična potrošnja goriva u spoju s moćnim performansama.

Visual Alignment Indicator™

VAI_teaser

VAI™ - vizuelni indikator centriranosti ukazuje da točkovi nisu centrirani.

Vibracije upravljačkog točka ili njegovo slobodno kotrljanje su jasni indikatori vozaču da mora da se proveri centriranost točkova. Međutim mala necentriranost točkova uvek ostaje neprimećena. To proizvodi nepotrebne troškove preko habanja i cepanja pneumatika, oštećenja karkase i povećanje potrošnje goriva. Ovo može da se izbegne preko VAI™ tehnologije iz Continental-a. 

Inovativna VAI tehnologija iz Continental-a vam pomaže da postignete najmanje ukupne troškove vožnje. 

Jednostavna je kao što je i efikasna : kako se pneumatik haba, VAI indikatori na unutrašnjem i spoljašnjem ramenu pneumatika se menjaju. Jednostavno poređenje dva indikatora pokazuje da li su točkovi tačno centrirani ili ne. U slučaju neujednačenog habanja točka centriranost treba da se proveri i podesi, ukoliko je neophodno. Necentrirani točkovi ne samo da utiču na servisni vek pneumatika, već uz to povećavaju i potrošnju goriva. Ako se dva indikatora podudaraju, to pokazuje da se pneumatici ujednačeno habaju i da su točkovi ispravno centrirani. Nova VAI tehnologija je dostupna za sve 22.5" pneumatike upravljačke osovine generacije 3 Conti EcoPlus HS3 i Conti Hybrid HS3. 

Habanje pneumatika kao rezultat necentriranosti točkova.

Optimalna centriranost točkova

Kada su točkovi ispravno centrirani pneumatik se ujednačeno haba na obe strane.

Prednji na unutra

Prednji pneumatici koji su usmereni na unutra, habaju se više spolja nego unutra.

Prednji na spolja

Unutrašnja ramena habaju se više nego spoljna ramena kada su pneumatici prednje osovine usmereni na spolja.

Zanošenje

Ako se osovine ne kotrljaju paralelno jedna drugoj, vozilo vuče na stranu. Rezultat je da kontra upravljanje haba više jednu stranu pneumatika.

Funkcija VAI™

Start

Prednosti VAI™ tehnologije za vas:

Povećana pređena kilometraža
Optimizovana centriranost točkova smanjuje habanje pneumatika. To povećava pređenu kilometražu i do 10 %.

Maksimalan životni vek pneumatika
Jednostrano habanje pneumatika može da ošteti i karkasu. Cena naknadne prodaje karkase može da se očuva ispravnom centriranošću točkova.

Optimizovana potrošnja goriva
spravno centrirano vozilo može da uštedi i do  3 % goriva - u ekstremnim slučajevima još i više.

Sistem za rano upozorenje lak za korišćenje 
Nisu potrebni alati ni predznanje da pročitate i protumačite indikatore.