Proizvodi za transport

stage_goods_TT

Pneumatici za kamione

Zimski propisi

Zima 2015/2016

Zimski propisi

Evropski propisi za zimsku opremu za kamione i autobuse


Država Propisi za pneumatikePropisi za lance za snegOstale informacije

 

Albanija

 

Nema posebnih propisa za zimske pneumatike.

 

Lanci za sneg za pogonsku osovinu moraju da se poseduju u vozilu. Upotreba prema saobraćajnim znacima i uslovima na putu.

 

Pneumatici sa klinovima su zabranjeni.

Austrija

Zimski pneumatici su obavezni od  1. novembra do15. aprila. Rizik od zabrane vožnje i velikih kazni ukoliko se ne pridržavate propisa (35 i do 5,000€). Kamioni  > 3.5t GVW moraju da budu opremljeni sa M+S pneumaticima na najmanje jednoj pogonskoj osovini sa min. dubinom gazećeg sloja od 6mm (kosi) i 5mm (radijalni). Zimski pneumatici su obavezni od 1. novembra  do15. marta.

Lanci za sneg moraju da se poseduju u vozilu za najmanje dva pneumatika pogonske osovine od  1. novembra do15. aprila. Izuzetak je primena kod gradskih autobusa.

Upotreba na  putevima prekrivenim snegom i ledom.

Pneumatici sa klinovima su zabranjeni za vozila  > 3.5t GVW.

Belgija

Nema posebnih propisa za zimske pneumatike. Simetrična montaža je obavezna za M+S i zimske pneumatike.

Lanci za sneg su samo dozvoljeni na putevima prekriveni snegom i/ili ledom.

Pneumatici sa klinovima su zabranjeni.

Bosna i

Hercegovina

Zimski pneumatici su obavezni od  1. novembra  do15. aprila. M+S pneumatici su obavezni na pogonskim osovinama vozila > 3.5t GVW.

Lanci za sneg moraju da se poseduju u vozilu od  1. novembra do 15. aprila. Upotreba na  putevima prekrivenim snegom i ledom. Montaža na najmanje 1 par  pogonske osovine.

Lopata za sneg mora da se poseduje u vozilu. Pneumatici sa klinovima su zabranjeni.

Belorusija

Nema posebnih propisa za zimske pneumatike.

Lanci za sneg samo dozvoljeni na  putevima prekrivenim snegom i ledom.

Pneumatici sa klinovima su dozvoljeni.

Bugarska

Nema posebnih propisa za zimske pneumatike.

Lanci za sneg moraju da se poseduju u vozilu od 

od 1. novembra do 31. marta.

Upotreba je obavezna na planinskim prevojima kada je označena saobraćajnim znacima.

Pneumatici sa klinovima su zabranjeni. Bez adekvatne zimske opreme može da bude odbijen ulazak u zemlju i da se izda zabrana upravljanja vozilom.

Hrvatska

Nema posebnih propisa za zimske pneumatike. U slučaju zimskih uslova na putu M+S pneumatici su obavezni.

Lanci za sneg se zahtevaju za pogonsku osovinu u

izvesnim uslovima. Lanci za sneg obavezna u Lici  i Gorskom Kotaru.

Pneumatici sa klinovima su zabranjeni. Komercijalna vozila moraju da poseduju lopatu za sneg.

Češka

Republika

Zimski pneumatici obavezni od 1. novembra  do 31. marta u zavisnosti od uslova na putu tokom zime ili u slučaju znaka

„zimski komplet”. M+S pneumatici su obavezni na pogonskoj osovini vozila  > 3.5t GVW sa min. 6mm dubine gazećeg sloja.

Mogući su različiti saobraćajni znaci. Lanci za sneg su obavezni ako se nalaze na saobraćajnim znacima na najmanje dva točka pogonske osovine vozila sa 3 ili više osovina.

Pneumatici sa klinovima su zabranjeni.

DanskaNema posebnih propisa za zimske pneumatike.Lanci za sneg dozvoljeni od  1. novembra   do 15. aprila.Pneumatici sa klinovima su dozvoljeni od  1. novembra   do 15. aprila. Pneumatici sa klinovima treba da se montiraju na svim pneumaticima tokom ovog perioda.
EstonijaZimski pneumatici obavezni (radijalni pneumatici sa min. 3mm dubine gazećeg sloja) od 1. decembra do 1. marta (takođe od  oktobra do aprila u zavisnosti od vremenskih uslova).Lanci za sneg samo dozvoljeni na putevima prekrivenim snegom i ledom.Pneumatici sa klinovima su zabranjeni za vozila   > 3.5t GVW.
FinskaVozila  > 3.5t GVW sa min. 1.6mm dubine gazećeg sloja.Lanci za sneg samo dozvoljeni na putevima prekrivenim snegom i ledom.Pneumatici sa klinovima su dozvoljeni od 1. novembra do prvog ponedeljka posle Uskrsa. U zavisnosti od vremenskih uslova  ovaj period može da se produži. Max. brzina 80km/h za vozila > 3.5t GVW. Dozvoljeni su: Prosečna izbočina max. 1.5mm i max. 50 klinova po metru oboda pneumatika proizvedenih posle  1. jula 2013.
FrancuskaNema posebnih propisa za zimske pneumatike. Izuzeci su označeni saobraćajnim znacima.Upotreba lanaca za sneg kada je označeno saobraćajnim znacima.Vozila  < 3.5t GVW: Pneumatici sa klinovima su dozvoljeni od prve subote pre 11. novembra do poslednje subote u martu, max. brzina 90km/h. Vozilo sa pneumaticima sa klinovima mora da se označi nalepnicom. Pneumatici sa klinovima su zabranjeni za vozila  > 3.5t GVW.
NemačkaZahtevi za zimsku opremu u zavisnosti od situacije: Vozila  < 3.5t GVW moraju da budu opremljena zimskim/M+S pneumaticima na svim točkovima. Vozila  > 3.5t GVW moraju da budu opremljena zimskim /M+S pneumaticima na pogonskoj osovini. Vremenski period nije propisan.Upotreba lanaca za sneg kada je označeno saobraćajnim znacima. Pneumatici sa klinovima su zabranjeni. Izuzetak: ruta kroz „Mali nemački ugao“.60€ kazna za neodgovarajuće pneumatike, 80€ kazna za zaustavljanje saobraćaja zbog neodgovarajućih pneumatika, 100€  za prozrokovanje opasnih situacija  zbog neodgovarajućih pneumatika, 120€ kazna za izazivanje nezgode zbog neodgovarajućih pneumatika. Plus po jedan poen za sve navedeno. (Flensburg Point System)
Velika BritanijaNema posebnih propisa za zimske pneumatike.Lanci za sneg samo dozvoljeni na putevima prekrivenim snegom i ledom.Pneumatici sa klinovima su dozvoljeni sve dok se ulice ne oštete. U suprotnom je moguća i naknada.
MađarskaNema posebnih propisa za zimske pneumatike.Lanci za sneg samo dozvoljeni na putevima prekrivenim snegom i ledom Upotreba i prolazak lanaca za sneg može da bude obavezna na osnovu specijalnih vremenskih uslova (max brzina 50km/h). U zimskim uslovima može da bude odbijen ulazak u zemlju za strana vozila ako ne  poseduju u vozilu lance za sneg.Pneumatici sa klinovima su zabranjeni.
IrskaNema posebnih propisa za zimske pneumatike.Lanci za sneg samo dozvoljeni kada su putevi prekrivenim snegom i ledom.Pneumatici sa klinovima su dozvoljeni, max. brzina 96/112 km/h (nacionalni put/autoput).
ItalijaNema posebnih propisa za zimske pneumatike.Saonice protiv klizanja (na primer lanci za sneg) moraju da se poseduju u vozilu.Zimski propisi prot. RU/1580 primenjuju se samo za vozila sledećih kategorija: M1, N1 i O1.
KosovoNema posebnih propisa za zimske pneumatike.Lanci za sneg za pogonsku osovinu moraju da se poseduju u vozilu. Upotreba prema saobraćajnim znacima i uslovima.Pneumatici sa klinovima su zabranjeni. Autobusi i kamioni moraju da poseduju lopatu za sneg.
LetonijaZimski pneumatici (M+S) obavezni za vozila < 3.5t GVW od 1. decembra do 1. marta. Min. 3mm dubine gazećeg sloja.Lanci za sneg samo dozvoljeni na putevima prekrivenim snegom i ledom.Pneumatici sa klinovima su dozvoljeni između 1. oktobra i 30. aprila za vozila > 3.5t GVW.
LihtenštajnPovezane teme