Proizvodi za transport

stage_CPC_TT

ContiPressureCheck™

ContiPressureCheck – Hendheld uređaj

Softver

Kreator izveštaja

Kreator izveštaja vam omogućava kreiranje izveštaja za:

  • Instalaciju
  • Test vožnju
  • Dijagnoze (DTC – Kodovi za dijagnostiku problema)
  • Praćenje pritiska u pneumaticima preko  Hendheld uređaja

Da biste koristili Kreator izveštaja, aktivirajte makroe pre korišćenja uređaja. Bezbednosno upozorenje će da se pojavi na vrhu sa tekstom "Neki aktivni sadržaji su onemogućeni". Tada kliknite na "Opcije ..." i onda izaberite "Omogući ovaj sadržaj". Izaberite vaš jezik i pozovite se na Excel stranicu "Pomoć"  za instrukcije kako da  koristite Kreator izveštaja.

Kliknite ovde da skinete Kreator izveštaja

Lifleti

  • Pregled  homologacije
  • Deklaracija o usklađensoti
  • Pregled sertifikata punjača