Proizvodi za transport

stage_CPC_TT

ContiPressureCheck™

ContiPressureCheck – FAQ

Opšte informacije

Automatska detekcija zamene točkova (SWE – SingleWheelExchange): Zašto CPC automatski ne detektuje da je točak sa novim senzorom pneumatika zamenjen?

CPC normalno detektuje zamenu pojedinačnog točka sa novim senzorom pneumatika automatski posle 5-10 minuta vožnje.

Ako ovo ne radi, može da bude iz jednog od sledećih razloga:

 • Više od jednog pneumatika sa novim senzorom je zamenjeno.
 • ATL (automatic trailer learning) je aktiviran.
 • Osovina koja je pokretna je podignuta. Novi senzor pneumatika će samo da detektuje pri vožnji sa spuštenim pokretnim osovinama. Ovo je nezavisno od pozicija zamenjenih točkova.
Koji raspon pritiska je prikazan na ekranu?

Raspon pritiska je između 0 i 11.9 bar (173 psi).
Imajte u vidu: Pritisci iznad 11.9 bar (173 psi) se prikazuju kao 11.9 bar (173 psi).

Senzor pneumatika i popravka

Da li ostala sredstva za čišćenje mogu da se koriste za čišćenje pneumatika i gumenih kontejnera?
 • Kao rezultat internih testova sprovedenih od strane Continental Reifen Deutschland GmbH korišćenje tampona sa tečnošću iz Tiptop-a se preporučuje (vidi instrukciju za instalaciju) za čišćenje lepljivih površina.

 • Ako se bili koji drugi proizvodi koriste za čišćenje, Continental Reifen Deutschland GmbH ne može da garantuje dovoljnu adheziju za primenu.

 • Čistač kočnica ili slične supstance nikada ne smeju da se koriste za čišćenje lepljivih površina zato što mogu da oštete proces slepljivanja. Moguće posledice: Senzori pneumatika i gumenog kontejnera mogu da se zaglave i oštete pneumatik  na dugi rok.

 • Pri tom, korišćenje čistača kočnica može da ošteti pneumatik.

Pročitajte više

Da li drugi lepkovi osim CB2250 mogu da se koriste da se popravi gumeni kontejner?
 • Continental Reifen Deutschland GmbH preporučuje korišćenje Cyberbond CB2250 (vidi uputstvo za instalaciju) da popravi gumeni kontejner na osnovu testova koje su sproveli samo u ovu svrhu.
 • Ako se koriste drugi proizvodi da se popravi kontejner, Continental Reifen Deutschland GmbH ne može da garantuje dovoljnu adheziju za primenu
Dimenzija mojeg pneumatika nije listirana kao autorizovana dimenzija pneumatika u korisničkom uputstvu. Da li CPC sistem može da se koristi za ovu dimenziju?

Najnoviju listu može da pronađete  ovde. Alternativno, molimo vas da kontaktirate vašeg CPC prodavca.

Ako koristite industrijske pneumatike, obratite se svom prodavcu ContiPressureCheck.

Da li CPC sistem može da se koristi i za industrijske pneumatike?

Ako koritite industrijske pneumatike, molimo vas da kontaktirate vašeg CPC prodavca.

Da li CPC sistem može da se koristi i za pneumatike od tvrde gume?

Ne.

Da li CPC sistem može da se koristi i za pneumatike sa unutrašnjom gumom?

Ne.

Na koje brendove pneumatika mogu da se montiraju senzori za pneumatike?

Senzori za pneumatike mogu da se montiraju na sve brendove pneumatika sa unutrašnjim gumenim krugom.

Da li će prikačeni senzori uticati na debalans pneumatika?

Ne. Senzor pneumatika sa gumenim kontejnerom teži otprilike 38 g.

Šta prouzrokuje poruku da je u pitanju greška "Sensor is LOOSE"?
 • Senzor pneumatika je iskočio iz gumenog kontejnera.
 • Gumeni kontejner i senzor pneumatika su se olabavili na pneumatiku.
 • Senzor pneumatika je nepravilno ubačen u gumeni kontejner (prvo vrhom).
Zašto ne mogu ponovo da koristim senzora pneumatika koji na ekranu prikazuje upozorenje "Sensor is LOOSE"?

Senzor pneumatika nije projektovan za nekontrolisano kretanje pneumatika ili instalaciju na pogrešno mesto. U ta dva slučaja može da se pojavi početno oštećenje senzora tokom rada što može da dovede do preranog kvara senzora pneumatika ako nastavi da se koristi.

Upozorenja

Poruka za upozorenje LOW PRESSURE se pojavljuje na početku vožnje, ali posle nekog vremena nestaje. Da li CPC ne radi ispravno?

CPC radi ispravno. Pritisak je nizak, što je razlog za poruku za upozorenje. Dok vozite, pneumatik se zagreva i pritisak u njemu raste. Porast može da bude dovoljan da se automatski resetuje upozorenje.

Korektivna radnja: Naduvajte pneumatik na preporučeni pritisak dok je ” hladan ”, ili u stanju u kojem je pneumatik ostavljen napolju nekoliko sati, a da nije bio izložen intenzivnoj sunčevoj svetlosti.

Šta ako nekoliko senzora pneumatika odjednom ne primaju signal za duži vremenski period (Poruka za upozorenje: NO SIGNAL)?

Prijem iz određenih senzora pneumatika je  u graničnom opsegu. Privremene interference mogu da blokiraju prijem iz određenih senzora pneumatika. Interference mogu da se izazovu od strane:

 • Sloja blata, snega ili leda na centralnoj kontrolnoj jedinici (CCU) ili dopunskom prijemniku,
 • Invertera  za rad aparata za kafu, kuvalice...,
 • Ostalih elektromagnetnih interferenci.

Moguća korektivna radnja: Pozicija/orijentacija centralne kontrolne jedinice (CCU) ili dopunskog prijemnika treba da se podesi da donese RSSI vrednosti određenih senzora pneumatika iznad preporučenih pragova (vidi poglavlje 6.7 u korisničkom uputstvu za hendheld uređaj.

Da li postoji poruka za upozorenje ako je pritisak suviše visok?

Ne.

Instalacija i modifikacija

Kako da ubrzamo proces iniciranja senzora pneumatika?
 • Pozicija senzora pneumatika mora da bude poravnata sa TAČKOM.
 • Kada montirate pneumatik, obezbedite da  su TAČKA i ventil u liniji jedno sa durgim.
 • Kod duplih pneumatika, točkovi treba da se montiraju tako da su ventili unutrašnjih i spoljašnjih sekcija nakrenuti za 180°.

To će da učini senzore pneumatika lake za lociranje korišćenjem ventila na vozilu.

Senzor pneumatika na unutrašnjem delu duplog pneumatika nije pronađen tokom procesa iniciranja. Šta treba da uradim?
 • U retkim slučajevima, senzor pneumatika neće biti detektovan ako je istovremeno i u unutrašnjem delu duplog pneumatika i u kontaktnoj površini pneumatika sa tlom. Molimo vas da pomerite vozilo napred ili nazad za pola kruga i onda ponovite fetching process.
 • Ako može direktno da se pristupi ovom unutrašnjem delu, nastavite sa procesom iniciranja navodeći hendheld uređaj direktno uz dupli pneumatik. 
Proces konfiguracije je prekinut kada montirate neke ili sve senzore na pneumaticima. Kada se proces konfiguracije nastavi sa "Resume installation," mora da se počne od prvog pneumatika; zašto?

Nastavak ugradnje nakon prekida više nije potreban zahvaljujući najnovijem softveru za ručni alat. Ažurirajte softver za svoj ručni alat. Softver i relevantna uputstva za ažuriranje možete pronaći na veb-sajtu: www.contipressurecheck.com/hht.

Pojavljuje se upozorenje na prikolici tokom vožnje. Nakon što je vozilo isključeno, lampica za upozorenje (Pressure Check Indicator) nastavlja da svetli. Da li to znači grešku u CPC-u?

CPC se snabdeva strujom preko KL30/KL31 (stalno snabdevanje strujom) za ovu prikolicu. Kada se vozilo isključi, blinkanje će da prekine posle otprilike. 30 minuta.

Imajte u vidu: Tokom normalnog rada,  CPC na prikolici zahteva struju otprlike 60 mA (24 V) ili 55 mA (12 V).

Da li može CPC na prikolici da se poveže takođe na stalno snabdevanje strujom (KL30/KL31)?

Da.
Imajte u vidu: Tokom normalnog rada, CPC na prikolici zahteva struju otprlike 60 mA (24 V) ili 55 mA (12 V).

Nakon instalacije ili nakon modifikacije parametara, konfiguracija/modifikacija nije aktivirana. Zbog čega je to tako?

Da bi CPC koristio nove parametre, mora da se restartuje.

 • Da bi ste to učinili isključite motor na otprilike 30 sekundi.
 • Za prikolice sa CPC snabdevenim strujom preko KL30/KL31, CPC mora da se isključi korišćenjem glavnog prekidača najmanje 30 sekundi.
Zašto je orijentacija u kojoj je instaliran CCU ili dopunski prijemnik važna?

Preporučeni pravac instalacije obezbeđuje da su sve komponente, a posebno njihovi kablovi,  bolje zaštićeni od oštećenja pri cepanju na putu.

 • Optimalna orijentacija centrale jedinice za kontrolu: (CCU): utikač na kablu licem “unazad” (u suprotnom smeru od smera putovanja).
 • Optimalna orijentacija dopunskog prijemnika: zaštita od udaraca usmerena “ unazad ” (u suprotnom smeru od smera putovanja), ): utikač na kablu na gore.

Pozicioniranje i orijentacija CCU ili dopunskog prijemnika prema preporuci takođe obezbeđuje optimalan prijem senzora.

Zašto mora da se koristi zaštita od udaraca za dopunski prijemnik?

Ako se ne koristi zaštita od udaraca:

 • ContiPressureCheck™ sistem ne može da se koristi za prevoz opasnih materijala (ADR),
 • Dopunski prijemnik može da se ošteti,
 • Opseg prijema dopunskog prijemnika se smanjuje.
Tokom CCU apdejtovanja softvera, ekran se stalno restartuje. Da li je to normalno?

Da, može da se restartuje i do dva puta.

Tokom CCU apdejtovanja softvera, SISTEMASKA GREŠKA se pojavljuje na ekranu. Da li je to normalno?

Da. Onda kada je proces apdejtovanja uspešno završen, poruka sistemaska greška će automatski da nestane sa ekrana.

Tipovi vozila i kombinacija vozila

Na koje tipove vozila i kombinacije vozila može da se instalira CPC?

CPC sistem može da prati maksimalno 8 osovina i 32 točka.

Vaš prodavac CPC-a može da navede tipove i kombinacije pogodne za CPC.

Kako proveravam da li je prikolica pogodna za praćenje preko vučnog vozila (ATL ili MARRIED)?

Vaš prodavac CPC-a može da vam dostavi informaciju o pogodnosti.

Alternativno: Konfigurišite vučno vozilo i prikolicu kao MARRIED i onda izvršite test vožnju.

Koliko pneumatika prikolice može da se prati putem ATL?
 • CPC može da prati maksimalno 32 pneumatika (uključujući vučno vozilo i prikolicu).
 • Primer 1: Ako vučno vozilo ima 6 pneumatika,  ATL može da prati maksimalno 26 dodatnih pneumatika.
 • Primer 2: Vučno vozilo ima 10 pneumatika i prikolica ima 24 pneumatika. U tom slučaju samo prvih 22 obuhvaćenih pneumatika će biti praćeno; ostala dva pneumatika neće biti uzeta u obzir od strane CPC-a.
Koje su vrste prikolica pogodne za nadzor pomoću automatskog prepoznavanja prikolice (ATL) uz prepoznavanje položaja?

Prikolice sa do tri osovine koje imaju jednostruke ili dvostruke pneumatike na svim osovinama. Uz to, za nadzor su pogodne i troosovinske prikolice sa jednostrukim pneumaticima na prvoj osovini i dvostrukim pneumaticima na drugoj i trećoj osovini.

Odobrenje

U kojim zemljama je CPC dostupan?

Pregled možete da pronađete ovde.

Da li CPC sistem na vozilu treba da bude odobren u Nemačkoj?

Ne. CPC sistem ima ABE (KBA 91387). Posle instalacije, prihvatanje od strane TÜV nije više neophodno.

Šta je rejting bezbednosti CPC sistema?

CPC sistem nije sistem koji je vezan za bezbednost. On je klasifikovan i projektovan kao sistem udobnosti. 

Da li je CPC sistem pogodan za ADR vozila (opasna roba)?

Kada se koristi u predviđenu svrhu i kada se slede uputstva dostavljena od strane proizvođača, kompanije Continental,  CPC ispunjava ADR zahteve za vozila tipa AT, FL, OX, EX/II, i EX/III.

Da biste koristili ručni alat na ADR vozilima, pogledajte Korisnički priručnik za ručni alat.

Hendheld uređaj

Zašto datum i vreme moraju da se podese svakog puta kada se uključi hendheld uređaj?

Ekstra baterija za inetrni sat hendheld uređaja je potpuno prazna. Mogući uzroci:

 • Hendheld uređaj je nepravilno punjen. Da bi se hendheld uređaj pravilno napunio spojite punjač i onda uključite uređaj. Posle nekoliko sekundi uređaj potamni i prikazuje se simbol punjenja.
 • Ostatak baterije će potpuno da se napuni posle 48 h. Ovo može da se radi u zgodno vreme (na primer tokom vikenda).

Imajte u vidu: Datum i vreme su samo potrebni za log fajlove. Korišćenje datuma i vremena može da se isključi korišćenjem dela menija "Setup/Tool Properties/Use date". Datum i vreme moraju potom da se unose ručno pri štampi log fajlova.

Zašto hendheld uređaj ne može da se koristi dok se puni?

Iz razloga prenosa licenci (homologacija).

Zašto hendheld uređaj ne može da se uključi čak i kad je priključen na punjač?

Baterija hendheld uređaja je potpuno prazna. Uključite hendheld uređaj ponovo nakon 5 minuta punjenja, tako da se dopunska baterija za interni sat takođe propisno napuni.

Kompatibilnost

Da li sredstva za čišćenje mogu da se koriste za čišćenje pneumatika i gumenih kontejnera?
 • Kao rezultat internih testova sprovedenih od strane Continental Reifen Deutschland GmbH korišćenje tampona sa tečnošću iz Tiptop-a se preporučuje (vidi instrukciju za instalaciju) za čišćenje lepljivih površina.
 • Ako se bilo koji drugi proizvodi koriste za čišćenje, Continental Reifen Deutschland GmbH ne može da garantuje dovoljnu adheziju za primenu.
 • Čistač kočnica ili slične supstance nikada ne smeju da se koriste za čišćenje lepljivih površina zato što mogu da oštete proces slepljivanja. Moguće posledice: Senzori pneumatika i gumenog kontejnera mogu da se zaglave i oštete pneumatik  na dugi rok.
 • Pri tom, korišćenje čistača kočnica može da ošteti pneumatik.

Pročitajte više

Da li drugi lepkovi osim CB2250 mogu da se koriste da se popravi gumeni kontejner?
 • Continental Reifen Deutschland GmbH preporučuje korišćenje Cyberbond CB2250 (vidi uputstvo za instalaciju) da popravi gumeni kontejner na osnovu testova koje su sproveli samo u ovu svrhu.
 • Ako se koriste drugi proizvodi da se popravi kontejner, Continental Reifen Deutschland GmbH ne može da garantuje dovoljnu adheziju za primenu.
Dimenzija mojeg pneumatika nije listirana kao autorizovana dimenzija pneumatika u korisničkom uputstvu. Da li CPC sistem može da se koristi za ovu dimenziju?

Najnoviju listu može da pronađete ovde. Alternativno, molimo vas da kontaktirate vašeg CPC prodavca.

Ako koristite industrijske pneumatike, obratite se svom prodavcu ContiPressureCheck.

Da li CPC sistem može da se koristi i za industrijske pneumatike?

Ako koritite industrijske pneumatike, molimo vas da kontaktirate vašeg CPC prodavca.

Da li CPC sistem može da se koristi i za pneumatike od tvrde gume?

Ne.

Da li CPC sistem može da se koristi i za pneumatike sa unutrašnjom gumom?

Ne.

Na koje brendove pneumatika mogu da se montiraju senzori za pneumatike?

Senzori za pneumatike mogu da se montiraju na sve brendove pneumatika sa unutrašnjim gumenim krugom.

Na koje tipove vozila i kombinacije vozila može da se instalira CPC?

CPC sistem može da prati maksimalno 8 osovina i 32 točka.

Vaš prodavac CPC-a može da navede tipove i kombinacije pogodne za CPC.