Proizvodi za transport

stage_CPC_TT

ContiPressureCheck™

ContiPressureCheck – Video materijal i filmovi

Start
ContiPressureCheck

ContiPressureCheck™ – Sistem za praćenje pritiska u pneumaticima

The ContiPressureCheck sistem stalno meri pritisak i temperaturu svih pneumatika vašeg vozila – ujedno i dok vozite. To pomaže da se uštedi gorivo i poveća pređena kilometraža. takoeđ se značajno smanjuje rizik od kavra na pneumatiku, održava se vrednost karkase, a time i ponovno narezivanje gazećeg sloja.

Start
ContiPressureCheck Installation Tutorial

ContiPressureCheck™ – Uputstvo za instalaciju

ContiPressureCheck se instalira brzo i lako. Montaža unutar pneumatika garantuje visoku tačnost podataka . ContiPressureCheck je kompatibilan sa svim brendovima.

Start

ContiPressureCheck™ Light

Za ContiPressureCheck Light kupcima su samo potrebni  ContiPressureCheck snezori pneumatika, zajedno sa hendheld uređajem. Sa opcijom "check all tires" kupac može da pokrene proveru pritiska u pneumaticima koja traje tri puta kraće od ručne provere.

Start

ContiPressureCheck™ – Function Flow Truck

ContiPressureCheck koristi senzore za pneumatike montirane u unutrašnjost svakog pneumatika da pruže vozaču informaciju u realnom vremenu o statusu pneumatika. Svaka nepravilnost primećena od strane vozača ili šefa voznog parka može da se proveri i odmah koriguje.


Start

ContiPressureCheck™ – Function Flow Bus

Sistem pokriva skoro sve kombinacije osovina, od prikolice sa jednom osovinom do konfiguracije vozila sa 6 osovina i maksimalno 24 pneumatika. Pogodan je za traktore, prikolice, kombinacije traktor/prikolica, kao i za gradske i međugradske autobuse.

Start

ContiPressureCheck™ – ATL film

Automatic Trailer Learning omogućava jednostavnu zamenu prikolica bez potrebe za dopunskom konfiiiiguracijom sistema.