Proizvodi za transport

ContiConnect

ContiConnect™

Digital Tire

ContiConnect™. Digitalni nadzor pneumatika. U svakom trenutku. Bilo gde.

ContiConnect™ je digitalna platforma za nadzor pneumatika kompanije Continental za komercijalne vozne parkove, koja je sada dostupna na odabranim tržištima širom sveta. Digitalizujući svoje aktivnosti nadzora pneumatika pomoću sistema ContiConnect™, možete da povećate vreme rada i snizite troškove održavanja, kao i da ostvarite maksimalnu uštedu goriva. Senzori u pneumaticima postavljeni na unutrašnji lajner prenose podatke o pritisku i temperaturi pneumatika do stanice za daljinsko očitavanje podataka i prijavljuju status veb-portalu. Osim toga, možete snimiti podatke o pneumaticima pomoću ručnog alata i ručno ih otpremiti na veb-portal, što će vam pomoći u slučaju da vozila ne svraćaju često u namenske kontrolne punktove ili nisu u dometu daljinske stanice za očitavanje podataka. Pomoću aplikacije ContiConnect™ možete primati prilagodljiva obaveštenja kako biste u realnom vremenu mogli da rešite probleme u vezi sa pritiskom u pneumaticima i izbegnete skupe kvarove.

ContiConnect™ – efikasno rešenje za daljinski nadzor pneumatika.

ContiConnect™ vam omogućava da daljinski nadgledate pritisak i temperaturu pneumatika u realnom vremenu i obaveštava vas u slučaju hitnih upozorenja. Na taj način se sprečavaju kvarovi pneumatika, a povećanjem vremena rada vozila stvara se vrednost. 

  • Sistem se sastoji se od različitih komponenti, što podrazumeva senzore u pneumaticima, stanicu za daljinsko očitavanje podataka, program za skupljanje podataka, veb-portal i usluge obaveštavanja.
  • Sistem prati, analizira i izveštava o pritisku i temperaturi pneumatika za čitav vozni park na osnovu podataka senzora u pneumaticima, koje prikuplja stanica za daljinsko očitavanje podataka.
  • Šalje upozorenja ukoliko pritisak u pneumaticima odstupa od definisane vrednosti.
  • Obaveštava grupu definisanih primalaca putem e-pošte ili SMS-a, i predlaže korektivne mere ukoliko je potrebno.
  • Omogućava menadžeru voznog parka da deluje proaktivno umesto da rešava probleme reaktivno.
  • Povećanje vremena rada čitavog voznog parka, manja potreba za održavanjem i opšti uspeh u mobilnosti i efikasnosti.
conticonnect-components-tire-sensor-image

Senzor u pneumatiku postavlja se na unutrašnji lajner pneumatika da bi se prikupili podaci. Senzor može biti naknadno ugrađen ili fabrički ugrađen u pneumatik.

conticonnect-components-yard-reader-station-image

Stanica za daljinsko očitavanje podataka je komponenta za povezivanje sistema ContiConnect, koja daljinski prima podatke sa senzora u pneumaticima i putem mobilne veze ih prenosi ka programu za skupljanje podataka. Stanica za daljinsko očitavanje podataka instalira se na čestim tačkama dodira voznog parka, kao što su prostor za pranje, benzinska stanica ili drugi daljinski kontrolni punktovi. Očitava podatke sa senzora u pneumaticima i šalje ih programu za skupljanje podataka, gde se podaci analiziraju i interpretiraju.

Uputstvo za instalaciju za stanicu za daljinsko očitavanje podataka možete pronaći ovde.

conticonnect-components-handheld-tool-image

Ručni alat potreban je za inicijalizaciju sistema ContiConnect. Ova komponenta koristi se za dodeljivanje svakog senzora u pneumatiku odgovarajućem položaju točka. Bežično se povezuje sa senzorima u pneumaticima. Osim toga, takođe možete koristiti ručni alat za uvoz podataka o pneumaticima na veb-portal bez stanice za daljinsko očitavanje podataka.

conticonnect-components-web-portal-image

Veb-portal ContiConnect je interfejs na kom proaktivno možete da pratite stanje pneumatika na svim svojim vozilima. Veb-portal je aplikacija bazirana na pretraživaču, kojoj se može pristupiti sa bilo kog tipa uređaja.